Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s., provozovatel webu gourmetacademy.cz  (dále jen „PPG“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které PPG poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

 • - jméno a příjmení
 • - dodací adresa, případně dále adresa fakturační
 • - název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
 • - telefonní číslo a kontaktní e-mail

PPG využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou online). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. PPG neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany PPG.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů).

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti PragueBest s.r.o. v Praze.

 

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s. (dále jen „PPG“), se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, jako správce, Vaše osobní údaje, které jste nám Vy, jako subjekt údajů poskytl. PPG, jako správce osobních údajů, je rovněž řídícím podnikem v podniku, který má pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů. Přidruženým podnikem, který může působit v roli zpracovatele vašich osobních údajů, je společnost majetkově propojená se společností PPG, Potten & Pannen – Staněk s.r.o., IČ: 35966165 (dále jen „podnik PPG“).

Společnosti PPG jako správce a řídící podnik skupiny podniků dbá a vždycky dbal na důsledné dodržování ochrany osobních údajů a Vaše údaje byly vždy použity výhradně v rámci výše uvedené skupiny podniků. Společnost PPG, jako správce Vašich osobních údajů, nemá a nikdy neměla v úmyslu předat Vaše údaje třetím osobám.

Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

- poskytovatel softwaru Leadhub, společnost Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5,
- správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., IČ: 257 70 438, se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8,
- společnost Vision Praha s.r.o., IČ 258 29 874, se sídlem Strančice - Všechromy 59, 25163, Strančice - Všechromy,
- společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
- provozovatelé online platebních služeb,
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

PPG se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb PPG poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání PPG údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek PPG (www.gourmetacademy.cz). Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. PPG neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb PPG (www.gourmetacademy.cz).

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky PPG (www.gourmetacademy.cz) v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

1) Nutné k provozování webu Smartsupp Online chat Poskytovatelem služby Smartsupp, provozované společností Smartsupp.com, s.r.o., sídlem Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic; Služba Smartsupp https://www.smartsupp.com/help/privacy/
1) Nutné k provozování webu Luigisbox Výsledky vyhledávání a našeptávač vyhledávání Poskytovatelem služby Luigisbox je společnost Luigi’s Box, s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava https://www.luigisbox.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
1) Nutné k provozování webu Foxentry Našeptávač adres v košíku Poskytovatelem služby Foxentry, proovozované společností AVANTRO s.r.o. IČ: 04997476 DIČ: CZ04997476 Thámova 137/16 18600 Praha 8 https://foxentry.com/cs/ochrana-dat
2) Analytické Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
 • přidání do košíku
 • dokončená registrace
 • objednávka
 • vyhledávání
Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
2) Analytické Hotjar Sledování průchodu webem, zobrazení dotazníků, anket.
Slouží k vytváření heatmap a anonymizovaných nahrávek pohybu myši.
Poskytovatelem služby Hotjar, provozované společností Hotjar Limited, sídlem Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's ST; Služba Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy
3) K marketingovým účelům Seznam Zboží.cz Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce z portálu Zboží.cz.
Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00; Služba Seznam Zboží.cz https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/
3) K marketingovým účelům Sklik Sledování jednotlivých stránek webu.
Slouží ke sledování konverzí z reklam na Skliku a behaviorální cílení.
Provozovatelem služeb Sklik je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00; Služba Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/
3) K marketingovým účelům Facebook - Statistiky Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
 • přidání do košíku
 • dokončená registrace
 • objednávka
 • vyhledávání
Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook, sídlem Hacker Way, Menlo Park, California 94025; Služba Facebook Pixel https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
3) K marketingovým účelům Facebook - Remarketing Sledování jednotlivých stránek webu.
Slouží k vytváření publik pro cílení reklam na Facebooku
Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook, sídlem Hacker Way, Menlo Park, California 94025; Služba Facebook Pixel https://cs-cz.facebook.com/business/help/651294705016616
3) K marketingovým účelům Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu.
Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.
Poskytovatelem služby Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Služba Google Adwords: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en
3) K marketingovým účelům Google Analytics Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
3) K marketingovým účelům Heuréka Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálau přes nákup na daném e-shopu."
Poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín; Služba Heuréka: https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf
3) K marketingovým účelům AdForm Sledování dat o navštívených stránkách a produktech pro účely remarketingu.
Slouží pro účely sledování konverzí.
Poskytovatelem služby Adform, provozované společností Adform s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha Služba AdForm: https://site.adform.com/privacy-center/overview/
3) K marketingovým účelům Criteo Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
Slouží pro účely sledování konverzí a hodnocení z Heuréka portálau přes nákup na daném e-shopu."
Poskytovatelem služby Criteo, provozované společností Criteo, sídlem 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France ; Služba Criteo: https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/
3) K marketingovým účelům Dognet Sledování dat o odeslané objednávce (číslo objednávky, objednané produkty).
Sledování webu pro účely doměřování efektivnosti inzerce.
Poskytovatelem služby Dognet, provozované společností Lead Media s.r.o., Atrium Flora, budova C, Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3 Služba Dognet https://www.dognet.cz/wp-content/uploads/2018/06/INFORMÁCIE-K-SPRACÚVANIU-OSOBNÝCH-ÚDAJOV.pdf
3) K marketingovým účelům Leadhub Poskytovatel pop-up oken. Poskytovatelem služby Leadhub, provozované společností Leadhub s.r.o., sídlem Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5-Smíchov Služba Leadhub https://podpora.leadhub.co

5. Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má:

 • právo na přístup k osobním údajům: právo získat od PPG potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriím osobních údajů, příjemci nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, doba po kterou budou osobní údaje uloženy a právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na opravu: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a právo na doplnění neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • právo na omezení zpracování: právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,
 • právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce, správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:

 • e-mail: info@gourmetacademy.cz
 • nebo písemně na adresu: Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 25101 Čestlice

Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených adres, Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci PPG, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákonných požadavků, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Zasílání obchodních sdělení

PPG shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a PPG je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

PPG je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb PPG se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.gourmetacademy.cz/obchodni-podminky.

8. Závěrečná ustanovení

PPG si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.gourmetacademy.cz.

Kontaktní údaje PPG ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 222 232 525, info@gourmetacademy.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.

Řekli o nás

Pan Koreš: Příjemné prostředí a nevšední kulinářský zážitek o tom byl kurz s panem Zdeňkem.
Pan Kadlec: Skvěle připravený kurz, pan Zdeněk je profesionál a bylo zajímavé ho pozorovat při práci.
Jiří Horák: Splnil jsem si sen, když jsem si mohl zavařit s panem Zdeňkem Pohlreichem! Opravdu parádní zážitek.
Marcela: Zbožňuji středomořskou kuchyň. Celé menu bylo výborné.
Jitka: Konečně jsem se naučila správný postup, jak připravit linecké těsto.
Dáša: Ráda se učím novým věcem a nadchla mě přátelská atmosféra v kurzu.
Mirka: Skvělý, inspirativní. Paní Edita je nejlepší cukrářka. Domů si odnáším spoustu vychytávek. Přátelská atomosféra.
Tereza Ovšáková: Paní Jana byla jedním slovem božská. Suroviny, jídlo a atmosféra zase doslova geniální.
Vendula Vondráčková: Super večer se skvělými lidmi. Kurz za 1* a paní Jana Černá je opravdu sympatická.
Jarda: Konečně vím, jak udělat pořádnou flákotu masa.
Kristýna: Skvělé nové recepty a inspirace nejen na léto. Opět mám nové recepty.
Tereza: Kurz s Editou byl neobyčejný zážitek, který změnil můj pohled na pečení.
Alena: Příjemná atmosféra, individuální přístup lektora Martina. Doporučuji!
Paní L. Rovenská: Kurz paní Edity předčil má očekávání, úžasný.. skvělou společností tak i zázemím.
Šárka: Je skvělé se naučit i jinou úpravu ryb než na co je člověk zvyklý.
Natálie: Moje děti mají intoleranci na lepek. Jsem vděčná za každý nový recept.
Blanka: U nás doma milujeme rolády na všechny způsoby (více chutí najednou). Můj manžel je vám vděčný.
Gabriela: Oba synové byli strašně nadšení. Jsou z nich vášniví kuchaři. Samozřejmě doma vaří s kuchařskou čepicí, kterou na kurzu dostali.
Veronika: Když jsme pak jedli z jednoho talíře, měla jsem pocit, že jsme tak trochu rodina.
Petr Kutscha: Nádherně strávený čas a pohodová atmosféra, ke které přispěl pan Zdeněk svým lidsky profesionálním pojetím.
Jarda Adámek: Rozhodně doporučuji. Kurz rozšířil mé obzory.
Yvona Zemanová: Děkuji za nové i zajímavé inspirace.
Vlasta Matší: Perfektni...
Thea Tumova: Kurz byl skvělý !!
Stanislava Fišerová: Kurz byl opět výborný. Jídla byla skvěle zvolená a na silvestrovský stůl určitě perfektní.
Marek Raditsch: Kurz Vánoce jinak byl opravdu zážitek, opravdu jsem si to užila a určitě to nebude poslední kurz vaření, který jsem navštívila.\r\nPetra B.
:
Mirek Kalina: Tento kurz byl pro mne první zkušeností s kurzy vaření a po absolvování vím, že nebyl poslední.\r\nBylo to skvělé. Děkuji za příjemně strávený čas a za úžasnou péči všech, kteří se o nás starali.
:
:
:
Mirek Kalina: Kurz byl připraven profesionálně, pouze zapomněli na certifikát o absolvování kurzu na jméno Ilonka Zacharová.
:
Barbora Polanská: Kurz hodnotím jako velmi přínosný a povedený. Moc mě to bavilo, díky.
Kamila Ehrenbergerová: Moc příjemně strávený večer, bezvadně jsme si popovídali... a pak jsem zjistil, že jsme celou dobu stáli, vařili a dost jsem se toho naučil. paráda!
Tomáš Hlúch: Super menu, super atmosféra, šel bych znovu.
Jan Stejspal: Kurz je absolutně perfektní a nabitej pozitivní energií.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Filip Sajler: Náplň kurzu byla širší než bylo anoncováno. Líbilo se mi zaměření na technologii přípravy pokrmů, upozornění na rizika a jak je minimalizovat. Oceňuji i návody na to, jak napravit chyby.
:
:
:
Marcela Dlouhá: Takovéhoto kurzu jsem se zúčastnila poprvé a byla jsem nadšená.Jen bych uvítala, kdyby recepty na lahůdky, které jsme dělali byly více podrobnější - myslím co se týče pracovního postupu. Byla tu sice možnost psát si poznámky, ale to jsem nestíhala pokud jsem chtěla sledovat práci pana Marka a sama se zapojit. Ale jinak vše na jedničku - prostředí, milí lidé, bezvadná atmosféra, skvělá nabídka vín, ale hlavně výborné suroviny, ze kterých jsme měli možnost vařit. Velmi ráda si takovýto kurz někdy v budoucnu zopakuji a určitě budu doporučovat svým známým.
Lucie Nestrašilová: Výborný kurz, velmi přínosný. Skvělá atmosféra a jedinečný servis od Gourmet academy:-)
Lukáš Čížek: Bylo mi potěšením sledovat hbité ruce a pochytit několik vynikajících triků při profi vaření. Suroviny a zázemí kuchyně je fantastické a přeji hodně dalších spokojených žáků.
Lukáš Čížek: Kurz byl moc fajn, už jsme doma vše vyzkoušeli a povedlo se
:
:
:
Edita Paulusová: Skvělé recepty, individuální přístup, praktické rady, úžasná organizace.
Jana Králiková (Černá): Opět skvělý, inspirující kurz se super osobními vychytávkami lektorky Jany. Skvělé menu se zajímavými surovinami a ingrediencemi. Perfektní zázemí, které celý tým poskytuje velmi zpříjemňuje celý průběh kurzu. Opět jsme odcházeli skvěle poučení a také najezení :)
:
:
:
:
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Naše vánoční vaření s Frankiem mělo skvělou atmosféru a bylo velice zajímavé vidět, a i si vyzkoušet, jak jednoduše se dají připravit úžasné dobroty.
Marek Raditsch: Dobrý den, kurz se mi líbil, byla velmi příjemná atmosféra, milý přístup všech zúčastněných. Skvělé menu – jídla byla naprosto fantastická. Pod vedením lektora si osvojit nově získané informace ;o) Celkově SUPER ZÁŽITEK, těším se na příště. Ještě jednou všem děkuji za hezký večer. Veronika Jurčová
Marek Fichtner: Skvěle navržené menu, krásné prostředí, dokonale čerstvé ingredience a dobrý kolektiv lidí! To jsou první slova mé ženy, která kurz dostala jako dárek. Prvotní obavy vystřídalo nadšení, radost a veliký respekt panu Fichtnerovi. Nyní už vím, co jí nadělí ježíšek pod stromeček... :D
:
Martin Staněk: Od přivítání až po ukončení kurzu příjemná atmosféra, sympatický a vstřícný lektor Martin Staněk i ostatní zaměstnanci. Vařím už 40 roků a stejně to bylo přínosem k mým kuchařským "pokusům"!
:
:
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Jirkovi i Tomovi se moc líbilo. Děkujeme!
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Dcera byla velmi spokojená, již cestou z kurzu jsme museli jet na nákup a večer nám dcera připravovala panna cottu :-)
Martin Staněk: Poslala jsem na kurz Pánská jízda svého dědečka a nemohl si to vynachválit a moc se mu to líbilo, takže dostane k narozeninám kurz zase :-)
Radek David: Vše co jsme uvařili bylo naprosto vynikající. Větší zážitek, než jít do dobré restaurace
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Dera byla nadšená a přeje si absolvovat další kurzy..;-)
Marek Fichtner: Uvařené menu lahodilo oku i chuti, vše bylo potrženo příjemným prostředím. Bylo o nás báječně postaráno ze strany pořádající školy vaření.
Lukáš Čížek: Lukáš by skvělý. Do tajemství ryb nás zasvětil perfektně a dokonce přidal i něco navíc.
Lukáš Čížek: Absolvoval jsem již nekolik kurzů vaření, ale tento byl jednoznačně nejlepší.
Martin Staněk: Kurz byl naprosto dokonalý, pan Staněk velice profesionální a co je nejdůležitější všechna jídla byla výborná.
Jana Králiková: Skvělý kurz, jako každý od Janci, vřele doporučuju.
Edita Paulusová: Kurz se mi moc líbil a byl pro mě přínosem. Všechno bylo perfektně připravené a o nás kurzistky bylo celou výborně pečováno.
:
:
Daška Malá: Úžasné!!! Plno nových vychytávek v pečení,příjemná atmosféra, skvělá lektorka Daška...určitě se sem ještě na nějaký kurz vrátím.
Edita Paulusová: Vse výtečné!!! Lektor za pět hvězdiček! Prostředi za pět hvězdiček!
:
:
:
:
:
:
:
:
Martin Staněk: Pro děti výborně sestavené menu. Všechno na 1 s hvězdičkou.